Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Khu kăn ki séa ngăn dêi Vi ƀan pơkuâ Kuô̆k hô̆i, Hô̆i đong tâ phĭu Tơnêi têa xua Đăi tươ̆ng Tô Lâm, Ngế cheăng tung tíu xiâm kal kí, kăn xiâm pơkuâ Kŏng an, Ngế cheăng tung Hô̆i đong tâ phĭu Tơnêi têa pro kăn pơkuâ khu kăn kố hiăng séa ngăn, hnoăng cheăng tâ phĭu Khu kăn Kuô̆k hô̆i hneăng má 15 ƀă kăn Hô̆i đong hnê ngăn kuăn pơlê rêm râ a pơlê kong kân Đà Nẵng. Pêi pro tiô tơdroăng pơkâ kơxô̆ 119 dêi Kuô̆k hô̆i ‘na tíu tơkŭm po túa pơkâ khu kăn pơkuâ kơphô̆ ƀă mâu tơdroăng pơkâ ki kal mơnhông pơlê kong kân Đà Nẵng, hneăng hơnăm kố Pơlê kong kân Đà Nẵng ôh tá tơkŭm po tâ phĭu khu kăn Hô̆i đong hnê ngăn râ pơlê krâm, bêng, bu tâ phĭu pôk kăn Kuô̆k hô̆i ƀă Hô̆i đong hnê ngăn pơlê kong kân, tơring Hòa Vang rơtế ƀă 11 to cheăm dêi tơring Hòa Vang.

 

 

Vi ƀan pơkuâ Kuô̆k hô̆i Hô̆i đong tâ phĭu tơnêi têa séa ngăn hnoăng cheăng tâ phĭu a Đà Nẵng

 

Đăi tươ̆ng Tô Lâm, ngế cheăng tung tíu xiâm kal kí, kăn pơkuâ ngăn Kŏng an pơkâ thế pơlê kong kân Đà Nẵng tơkŭm hnoăng cheăng rak tơniăn gak kring tung pơla tâ phĭu, ki kal cho hâi tâ phĭu ƀă klêi kơ’nêi tâ phĭu.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định