Tăng ngăn hâi: 4/7/2021

VOV4.Sêdang - A ƀuôn Kplang, cheăm Tân Tiến, tơring Krông Pač, kong pơlê Dak Lak hên hơnăm hdrối mê hiá nah xuân ôí tâ pu hung pu hung chêng koăng, drêng prŏng, drêng prông môi tiah vâ hnê tơdjâ, ivá ó rơdêi mot tung hiâm mơno rêm ngế a tíu kố, mơjiâng chiâng ivá mơhno túa lĕm tro tung hiâm mơno, tuăn loi, tơdroăng tơrŭm dêi pó.

 

Vâ pơtối châ rak vế tơdroăng tŏn chêng tơgôu koăng, ƀuôn Kplang hiăng mơjiâng, pơtối rak ngăn 3 khu tŏn chêng tơgôu koăng teăng mâ ăm 3 khu rơxông: khu vâi krâ, khu vâi rơtăm ƀă khu vâi hdrêng. Tung mê, hnê mơjiâng ăm rơxông pơtối rak vế, ‘măn chôu ki kơniá git dêi chêng koăng, mê cho tơdroăng ki kơhnâ mơ-eăm, hâk git dêi 10 ngế tung Khu tŏn chêng tơgôu koăng ƀuôn Kplang. Ngế ki hên hơnăm má môi hiăng luâ 80 hơnăm, ngế ki iâ hơnăm má môi xuân hiăng châ 50 hơnăm. Pôa Y Yik Ƀyă, 55 hơnăm, ối tung khu tŏn chêng koăng ƀuôn Kplang hâk tơngăm tối: “Idrâp chêng, idrâp koăng cho mơhúa dêi hdroâng Rơđế ngin, xua idrâp chuât ga đi đo mot ối  tung hiâm mơno kuăn mơngế ƀă kong ngo kân rơdâ. Xua mê, maluâ tơdroăng rêh ối nôkố cho rơkê plĕng, kro mơdrŏng to lâi, mơngế Rơđế ngin xuân ối rak vế dêi ki lĕm tro ‘na chêng koăng tơdjêp ƀă hngêi trá xŏn ƀă tơdroăng rêh kâ ối dêi pơlê pơla”.

 

 

Môi hdroh tŏn chêng tơgôu koăng dêi Khu tŏn chêng ƀuôn Kplang, cheăm Tân Tiến, tơring Krông Pač

 

Ƀă hiâm mơno tiah mê, mâu vâi krâ tung Khu tŏn chêng tơgôu koăng ƀuôn Kplang hiăng veăng ‘no dêi ivá mơno vâ veăng hnê mơhno ăm khu droh rơtăm, vâi hdrêng tung pơlê, malối cho mâu vâi  hdrêng ki hriâm tŏn chêng tơgôu koăng xua pơlê cheăm tơkŭm po. Luâ 3 hơnăm hdrối nah, kơnôm ai tơdroăng hnê mơhno djâ dêi mâu vâi krâ ki hên hơnăm, Khu tŏn chêng tơgôu koăng dêi ƀuôn Kplang hiăng rơbot, hiăng chiâng tŏn tơtro, rơkê tŏn mâu ƀai chêng tung mâu hâi leh mơdĭng tiô khôi hmâ dêi mơngế Rơđế, môi tiah ƀai: “Krếo tơkŭm”, “Tĭng kâ báu nếo”, “Tĭng kơno têa”, “Tĭng rơnó chiâk deăng”, “Hâk phiu rêh ton” ƀă hên mâu tơdroăng tĭng ki ê hiá...

O Y Sa Lem Mlô, cho môi tung 14 ngế vâi o (tung mê, ai 7 ngế o kơnốu, 7 ngế o kơdrâi) dêi Khu tŏn chêng tơgôu koăng ƀuôn Kplang, tối ăm ‘nâi: “Dế ối tơxĭn nah, o hmâ châ dêi nôu pâ ăm lăm tiô ngăn troh a mâu hâi leh mơdĭng tiô khôi hmâ dêi pơlê. Hâk vâ hmâng idrâp chêng, mê o hiăng tiô bối mâu vâi hiăng kân vâ mơhrriâm tŏn chêng. Apoăng nah, tơdroăng vâ tŏn cho pá puih ‘nâng la klêi kơ’nâi châ mâu vâi krâ, vâi ngoh hnê chôa ‘lâng á xuân hiăng chiâng hmâ há. Chôu phut hriâm kố, a tơrem kơmăng mơ’nui măng tĭng ngin pơrá ai mâ, hơniâp ro má môi cho ai mâu vâi pú tung khu châ mơđah a plông trá”.

Hơnăm kố hiăng luâ 80 hơnăm, pôa Y Út Ƀyă, Kăn pơlê xuân cho Kăn pơkuâ ngăn Khu tŏn chêng tơgôu koăng ƀuôn Kplang xuân đi đo tơmiât tơdroăng ki khŏm vâ châ rak vế chêng koăng dêi vâi krâ hiăng hnê jdâ, ‘măn ăm, tâng ôh tá mơ-eăm hnê tối ăm kuăn cháu, mê la ngiâ ah, mâu vâi krâ hlâ ah, kô ôh pá ai kơbố ki pơtó ‘nâi rơkê ‘na chêng koăng xếo. Xua mê, ti xê to hnê ăm khu droh rơtăm ‘nâi rơkê tŏn chêng, mê pôa Y Út ối rơtế ƀă mâu vâi krâ ki ê mơjiâng, pơtối hnê tơdrá, ƀai tŏn chêng tơgôu koăng ăm vâi hdrêng nếo.

Rêm roh troh a rơnó pơtê hriâm, mâu vâi krâ pơtối lăm troh a tơrêm rơpŏng hngêi vâ mơhnhôk mâu vâi o hriâm tŏn chêng tơgôu koăng. Sap ing 10 hơnăm, mâu vâi o xuân hiăng chiâng vâ mot tung khu mơđah chêng koăng, vâ pơxiâm hriâm mâu tơdroăng ki tŏn chêng pro ƀă kơlá, nâl Rơđế tối dêi cho “Ching Kram”, hên vâi o rĕng rơkê, kơhnâ mơhriâm, klêi kơ’nâi hriâm tŏn chêng kơlá mê ah, vâi hiăng  rơbot mâu ƀai chêng ki kal. Ngăn hlo kuăn cháu kơhnâ mơ-eăm tŏn chêng tiah mê, pôa Y Út loi tơngah tiah kố, khu rơxông nếo kơnôm châ mâu vâi krâ tung Khu tŏn chêng hnê tối kô kâi chiâng vâ pơtối  tơrak vế idrâp chêng koăng pơtối châ xơtó hơngế tung pơlê pơla.

Vâ rak vế ƀă pơtối mơnhông ki kơnía git dêi Tơdroăng tŏn chêng tơgôu koăng, mâu hơnăm hdrối mê hiá nah, khu râ pơkuâ, mâu kăn ngăn pơlê cheăm hiăng tơkŭm po hên mâu tơdroăng leh mơdĭng, ai tá tơdroăng tŏn chêng tơgôu koăng; hnối rôe 3 kơtum chêng koăng nếo, 20 plâ ếo pơtâk kơpĕn dêi hdroâng kuăn ngo ăm khu tŏn chêng vâ xâp rơnuâ; mơjiâng hngêi tơkŭm hôp, mơhriâm chêng koăng dêi ƀuôn Kplang; tơkŭm po 6 to lâm hnê tŏn chêng tơgôu koăng ăm dâng 200 ngế vâi hdrêng.

Tiô Hlá tơbeăng Dak Lak Online

Nhat Lisa tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định