Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Rusi nếo tối pơtâng, tơrŭm cheăng pơla Rusi ƀă Mih hiăng troh a tơdroăng ki xâu xía kân ó, tơdrêng amê hnối vêh mơnhên tối, tơdroăng ki Mih pơkâm, hjip peăng Rusi hiăng lối ó, mê Rusi khoh chiâng tơtrâ khât há. Rơkong tối tơbleăng kố hiăng châ pơtâng tối a hâi lơ 21/7, klêi kơ’nâi môi hneăng hôp xua pôa Sergey Lavrov, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Rusi pơkuâ.

Rơkong tối pơtâng dêi pôa Sergey Lavrov mê ối tối nhên, roh hôp to khu râ kăn xiâm a hâi lơ 16/6 nah pơla pôa Vladimir Putin, kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi ƀă pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih hiăng mơhno djâ troăng ki vâ ‘mâi mơnhông tơdroăng ki veăng hnê tối dêi pó tung mâu kơvâ cheăng pơtâ hên túa dêi pó. Maluâ ti mê, mâu tơdroăng tơrŭm tiah mê kô châ tơƀrê drêng peá pâ vâ hmâng ƀă loi nhoăm dêi pó, tơdâng tơ’mô, ƀă ôh tá săm tối trâu hơngế tơdroăng cheăng krê dêi pó.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định