Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/7, ai tơ’nôm 1.228.500 klŏng vaccine AstraZeneca hiăng châ chơ troh a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh. Kố cho rôh ki pơchau vaccine má pơtăm ƀă kơxô̆ vaccine hên má môi riân sap ing nah troh nôkố tiô hlá mơ-eá kĭ tơhrâ rôe pơla AstraZeneca Việt Nam ƀă Kŏng ti veăng tơlo liăn pro Vaccine Việt Nam (VNVC), ai veăng khu dêi khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât. Tiah mê, riân troh nôkố, hlá mơ-eá kĭ tơhrâ rôe hdrối pơla AstraZeneca Việt Nam ƀa  VNVC (châ kĭ ƀă dêi rơpó a khế 11 hơnăm 2020) hiăng djâ ăm Việt Nam lối 3,1 rơtuh klŏng, tơ’mô dâng 37% tung tâi tâng kơxô̆ vaccine COVID-19 dêi AstraZeneca tung tơnêi têa. kơxô̆ ki u ối lo ing Luât pơkâ COVAX ƀă ki tŏng kum pơla péa pâ dêi Chin phuh mâu kong têa.

Tiô jâ Vũ Thị Thu Hà, Ngế xiâm pơkuâ ngăn ‘na Tơdroăng cheăng pâk  pơkeăng po rơdâ dêi VNVC, la ngiâ, chât rơtuh klŏng vaccine hbrâ mơdât COVID-19 dêi AstraZeneca kô châ pơtối djâ troh a Việt Nam tiô hlá mơ-eá hiăng kĭ tơhrâ rôe 30 rơtuh klŏng vaccine dêi VNVC.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định