Tăng ngăn hâi: 24/6/2021

 

VOV4.Sêdang - A roh hôp mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng hyôh Internet pơla mâu kăn xiâm SOM tơ’nôm 3 - pơla ASEAN ƀă mâu kong têa ki tơrŭm, môi tiah Sinuâ, Nhuk ƀă Hàn Quốc nếo po pơla kố, Sinuâ, Nhuk ƀă Hàn Quốc pơrá vêh mơnhên kô pơtối veăng kum kơhnâ khât mâu tơdroăng ki rơkê dêi ASEAN ‘na hbrâ tơplâ mơdât COVID-19.

A rôh hôp mê, mâu kong têa hiăng hâk kơdĕn mâu tơdroăng cheăng ki châ tơƀrê tung tơrŭm cheăng ASEAN tơ’nôm 3, pơtối mơdêk tơdroăng ki rơdêi ki vâ khoh kâi châ ‘mâi mơnhông tung hnoăng cheăng ki trâm pá puât tung luâ 20 hơnăm pơla hdrối kố nah, tơrŭm cheăng teăm tơdrêng ƀă châ tơƀrê ‘na hbrâ tơplâ mơdât ƀă COVID-19. Sinuâ, Nhuk, Hàn Quốc tơkêa kô pơtối veăng kum mâu kong têa ASEAN thăm mơdêk ivá cheăng tung hbrâ mơdât pơreăng, pơtối hriâm plĕng vâ mơjiâng ƀă ăm kuăn pơlê châ pâk vaccine mơdât pơreăng COVID-19 ki tơniăn, xêt khât ƀă tơdâng tơ’mô pơla mâu kong têa.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định