Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang - Tơbleăng a hneăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi Khu xiâm tơpui kâ ASEAN +3 pơla ASEAN ƀă mâu kong têa tơrŭm cheăng ƀă Sinuâ, Nhuk ƀă Hàn Quốc, pôa Vương Nghị, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ tơbleăng, Sinuâ kố pơtối mơdêk kum ăm vaccine vâ kum mâu kong têa ê tung tơdroăng pâk mơdât pơreăng.

Pôa Vương Nghị ăm ‘nâi, troh nôkố, Sinuâ hiăng ăm lối 750 rơtuh klŏng vaccine COVID-19 ăm mâu kong têa ƀă kô pơtối kum ăm 110 rơtuh klŏng nếo ăm luât ki pơkâ achê vaccine Lâp plâi tơnêi (COVAX) tung 4 khế la ngiâ, xuân môi tiah ăm tơ’nôm 2 rơtal dollars Mih kum lâp plâi tơnêi tung pơla 3 hơnăm la ngiâ.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định