Tăng ngăn hâi: 14/5/2021

 

 

VOV4.Sêdang - A roh hôp Khu ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ roh má péa pơla Sinuâ ƀă 5 to kong têa ối tơdế châu Á, a pơlê kong kơdrâm Tây An, Sinuâ, rêm pâ hiăng pơkâ mơjiâng túa cheăng tơrŭm mâu kong pơlê - pơla kong têa Sinuâ ƀă 5 to kong têa ối  tung dế châu Á, vâ po rơdâ tơrŭm cheăng tiô túa nếo. Pôa Vương Nghị, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Sinuâ tối, kố cho roh hôp mâu ngế xiâm tơpui kâ ki hên kong têa kia apoăng ki Sinuâ hiăng tơkŭm po klêi kơ’nâi ai pơreăng COVID 19 xông tâ tú.

Tơdroăng kố ăm hlo, ki kal dêi tơdroăng tơrŭm cheăng pơla Sinuâ ƀă mâu kong têa ối tung dế châu Á. A roh hôp kố, rêm pâ hiăng châ môi tuăn tung hên tơdroăng cheăng, môi tiah vâ môi tuăn ‘na thăm mơdêk ki loi tơngah dêi pó, rơtế dêi pó pơkâ mơ’no tơdroăng tơrŭm cheăng tung 30 hơnăm hơ’lêh nếo ƀă kơdo mơ-eăm vâ mơjiâng mâu kong têa ki rơtế tơchôam tơdroăng cheăng pơla Sinuâ ƀă Tơdế châu Á; pơtối tơrŭm cheăng tung pơla tơplâ mơdât pơreăng; mơjiâng pro mâu túa cheăng tơrŭm pơla mâu kong têa dêi Sinuâ ƀă 5 to kong têa tung dế châu Á vâ po rơdâ ƀă thăm mơdêk tơrŭm túa cheăng kâ ki nếo.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định