Tăng ngăn hâi: 3/8/2021

VOV4.Sêdang - Xuân tung kơxê hâi lơ 2/8, pơtối tơdroăng cheăng tung roh hôp Khu xiâm ngăn ‘na tơpui kâ ASEAN roh má 54 ƀă mâu roh hôp ai tơdjâk troh, rôh hôp Vi ƀan tơkêa ‘na kơpong Đông Nam Á ôh tá ai trếo tik nik, roh hôp ai pơkâ xing xoăng cheăng dêi ASEAN roh má 29 xuân hiăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng hyôh Internet.

A roh hôp mê, mâu kong têa tung ASEAN hiăng vêh mơnhên ki kal dêi Tơkêa ôh tá mơjiâng trếo tik nik vâ kring vế tung kơpong, tơkêa kô pơtối kơpong Đông Nam Á ôh tá ai trếo tik nik, tơdrêng amê, kring vế hnoăng pơkuâ ngăn trếo tik nik xua tơdroăng vâ pro hơniâp lĕm, tơdrêng amê, hnối kring vế tơniăn tơdroăng xúa trếo tik nik xua vâ pêi pro tơdroăng hơniâp lĕm a mâu kong têa.

Xông tơpui a roh hop, pôa Bùi Thanh Sơn vêh mơnhên, veăng vâ môi tuăn kum ASEAN pơtối hnê mâu kong têa ki ai pháu hơnêa, răng ƀom krâ trếo tik nik, tơdrêng amê, tối nhên, ki pơxúa dêi tơdroăng ki rak vế tro tiô pơkâ dêi Tơdroăng hiăng kĭ tơkêa.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định