Tăng ngăn hâi: 3/8/2021

VOV4.Sêdang - Tung roh hôp Khu xiâm ngăn ‘na tơpui kâ ASEAN má 54, dó inâi AMM-54 ƀă mâu roh hôp ai tơdjâk, mê kơxê lơ 2/8 hiăng po roh hôp Hô̆i đong ngăn ‘na cheăng kal kí - kring vế ASEAN roh má 23. Pôa Bùi Thanh Sơn, Ngế xiâm ngăn ‘na tơpui kâ pơkuâ djâ khu kăn xiâm Việt nam veăng hôp. Ki xiâm dêi roh hôp mê cho vâ séa mơnhên ngăn tơdroăng cheăng dê mâu kơ koan xiâm ngăn'na cheăng kal kí - kring vế ƀă tơdroăng pêi pro tiô pơkâ tâi tâng hnoăng cheăng dêi Khu kong têa ngăn ‘na cheăng kal kí - Kring vế ASEAN 2025.

Xông tơpui a roh hôp mê, pôa Bùi Thanh Sơn tối nhên, tung pơla lâp plâi tơnêi ƀă tung kơpong ki dế trâm hên tơdroăng pơloăng mơnúa, ki má lối dế ai pơreăng COVID-19 xông tâ tú, luâ tâ roh ki ê, ASEAN kal athế thăm rế mơdêk tơrŭm cheăng kal kí vâ kring vế tơniăn ‘na tơdroăng pro hơniâp lĕm, kring vế ƀă tơniăn; kố cho ki xiâm vâ khoh châ hbrâ ví ki xía vâ ing tâ tú dêi pơreăng, ‘mâi mơnhông ƀă pơtối mơdêk tơdroăng ki châ tơtêk tung cheăng kâ dêi kơpong.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định