Tăng ngăn hâi: 3/7/2021

VOV4.Sêdang - Kơ koan xiâm pơkuâ păn mơnăn mơnôa ƀă pơlât mơnăn kong pơlê Quảng Ninh tối ăm ‘nâi, tung kong pơlê Quảng Ninh nếo châ hlo khu pơreăng kơ-ôk í peâp A/H5N8 roh apoăng châ hlo xông tâ tú a Việt Nam. Hdrối mê, sap hâi lơ 29/6, tíu păn í dêi ngoh Nguyễn Huy Long, thôn Bãi Cát, cheăm Vũ Oai, pơlê kong kơdrâm Hạ Long (Quảng Ninh) hiăng ai tơdroăng í hlâ ôh tá ‘nâi xiâm kối ƀă hlâ hên, tâi tâng tro lŭp lối 200 to.

Tíu xiâm hnê ‘na kih thuât pêi chiâk deăng pơlê kong kơdrâm Hạ Long hiăng xo 3 mơheăm khăm ngăn dương tĭnh ƀă virus kơ-ôk í peâp A/H5N8. Kố cho khu pơreăng kơ-ôk apoăng châ hlo a Việt Nam. Tung lâp plâi tơnêi xuân châ hlo pơreăng kơ-ôk A/H5N8 a châu Âu, Sinuâ, Trung Đông ƀă peăng kơnhŏng châu Phi. Ki vâ iâ 7 ngế a kong têa Rusi châ mơnhên cho dương tĭnh ƀă virus kơ-ok A/H5N8 xua tâ tú ing í peâp ki tro pơreăng.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định