Tăng ngăn hâi: 9/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Khu xiâm pơkuâ cheăng pêi, Mô đô̆i rong ƀă pơlê pơla hôp tơbleăng Pơkâ dêi Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh ‘na pêi pro mâu troăng hơlâ tŏng kum mơngế pêi cheăng ƀă mơngế xúa mơngế pêi cheăng trâm pá xua tro tâ pơreăng COVID 19. Hdrối mê, hâi lơ 1/7, Chin phuh hiăng tơbleăng Pơkâ kơxô̆ 68/NQ-CP ‘na mâu troăng hơlâ tŏng kum mơngế pêi cheăng ƀă mơngế xúa mơngế pêi cheăng.

Pôa Đào Ngọc Dung, Ngế xiâm pơkuâ cheăng pêi, Mô đô̆i rong râ ƀă pơlê pơla tối ăm ‘nâi, kơxô̆ liăn tŏng kum dêi Pơkâ kơxô̆ 68/NĐ-CP ai kơxô̆ liăn 26 rơpâu rơtal liăn, tơkŭm péa khu ngế cho mơngế pêi cheăng ƀă mơngế xúa mơngế pêi cheăng tro tơdjâk xua pơreăng kân COVID 19.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định