Tăng ngăn hâi: 22/7/2021

 

VOV4.Sêdang -  Hâi lơ 21/7, a roh hôp ƀă mâu kăn cheăng tung Chin phuh, pôa Vladimir Putin, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi pơkâ thăm rĕng pâk vaccine hbrâ mơdât COVID 19 a kong têa kố. Xông tơpui a roh hôp, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi mơnhên, rơnó tô hơnăm kố hiăng chiâng môi tơdroăng pơloăng mơnúa ki ê tung roh tơplâ mơdât tơdroăng tâ tú dêi COVID 19. Tŭm tơdroăng cho pá puât, rêm ngế tơbrêi tơbrêh. Kơbố xuân ôh tá châ hlŭn tơdroăng kố.

‘Nâi nhên khât pơreăng xông tâ tú pro chiâng hên tơdroăng ƀă tơdroăng kố dế ai ôh tá xê to a kong têa Rusi, mê a mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi. Tiô pôa, ki kal má môi cho ki hên kuăn pơlê plĕng kal thế pâk vaccine vâ tŏng kum dêi châ tơná, mâu ngế nhŏng o dêi tơná. A kong têa Rusi ai 33,6 rơtuh ngế hiăng châ pâk vaccine, tung mê 22,6 rơtuh ngế hiăng châ pâk trum má péa.

Rusi cho kong têa pro ăm mơ-éa kĭ ăm vaccine hbrâ mơdât COVID 19 apoăng tung lâp plâi tơnêi tối cho Sputnik V. Troh nôkố, kong têa kố hiăng ai 4 tuá pơkeăng vaccine hbrâ mơdât pơreăng.

 

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định