Tăng ngăn hâi: 4/8/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 3/8, pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh hiăng tơdah pôa Gennady Bezdetko, kăn teăng mâ Rusi a Việt Nam troh koh hmât tơpui tơno. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối nhên, Việt Nam đi đo chôu vế ƀă mơnê mâu tơdroăng tŏng kum kơnía git ki Liên Xô hdrối nah ƀă Rusi nôkố hiăng kum ăm Việt Nam tung tơdroăng ki tơplâ tơniăn hdroâng mơngế ƀă mơnhông tơnêi têa .

 

Pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tơdah pôa pôa Bezdetko kăn teăng mâ Rusi

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa phiu ro hlo tơrŭm cheăng pơla péa tơnêi têa pơtối mơnhông kơhnâ, trâmmâ pơla mâu khu râ kăn xiâm, tung mê ai khu râ kăn châ rak vế đi đo tơpui ing troăng phôn ƀă ‘no tơdrêng ing hyôh internet. Pôa Bezdetko tối nhên, Việt Nam đi đo cho tơnêi têa ki kơjo dêi Rusi a kơpong châu Á – Thái Bình Dương; môi tuăn khât ƀă mơnhên tối, troăng hơlâ pơkâ ƀă mâu troăng hơlâ mơdêk tơrŭm cheăng péa tơnêi têa ki pôa Phạm Minh Chính tối ƀă tối nhên kô mơ-eăm veăng kum vâ ‘mâi mơnhông ƀă pêi pro krá tơniăn tâ nếo tơrŭm cheăng pơla Việt Nam ƀă Rusi.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng


BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định