Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 22/7, a Tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng tơdah pôa Ben Wallace, Ngế xiâm pơkuâ ngăn lêng kong têa Ănglê prếi peăng Kơnhŏng Ireland dế ai rôh lăm pôu ƀă pêi cheăng a Việt Nam. A rôh tơdah, pôa Phạm Minh Chính ăm ‘nâi, rôh lăm pôu kố cho mơhno tối tơdroăng ki hơniâp ro ăm hiâm mơno tơdjuôm dêi péa pâ tung mơdêk tơrŭm tơroâ, tơrŭm rơtế péa pâ ai pơxúa pơla Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng, Khu lêng ƀă kuăn pơlê pơla péa tơnêi têa, veăng kum tơrŭm trâu hngế tâ nếo tung tơrŭm cheăng la ngiâ pơla Việt Nam – Ănglê.

Trâm mâ Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh Việt Nam ƀă Ngế xiâm pơkuâ lêng kong têa Ăng-glê

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh tối nhên ƀă pơkâ thế Chin phuh Ănglê pơtối tŏng kum vaccine ăm Việt Nam, pro tơ’lêi hlâu vâ Việt Nam rĕng châ ai vaccine tiô tơkêa hiăng kĭ pơla hdrối kố nah ing tơdroăng COVAX, pơtối châ xo vaccine hbrâ mơdât COVID-19 rĕng má môi, hên má môi tâng ai, xuân môi tiah rĕng pơtroh kơmăi kơmok mơjiâng pro vaccine hbrâ mơdât COVID-19.

Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định