Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Kơmăng hâi lơ 19/4, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ roh tơpui tơno khu râ kăn xiâm Grup kring vế Khu lâp kong têa tiô troăng mơ’no tơdrêng tung um tơvi. Klêi kơ’nâi pôa Nguyễn Xuân Phúc tơbleăng pơxiâm po roh tơpui tơno, hiăng ai 7 ngế châ krếo xông tơpui: Mê cho pôa António Guterres, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Khu lâp kong têa, pôa Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Brunei, pôa Estonia Kersti Kaljulaid, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Estonia, pôa Kenya Uhuru Kenyatta, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Kenya; pôa Vương Nghị, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Sinuâ, pôa Ahmed Aboul Gheith, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Arab…

 

 

Tâi tâng roh hôp a tíu mơ’no tung um tơvi Việt Nam

 

Rơtế amê cho 15 ƀai xông tơpui ki kal ki ê dêi mâu kăn teăng mâ mâu kong têa. Xông tơpui a Roh tơpui tơno, Kăn xiâm chêh tôm xo rơkong Khu lâp kong têa ƀă khu râ kăn pơkuâ mâu kong têa ối tung Grup kring vế khu lâp kong têa khĕn kơdeăn troăng tơmiât pêi rơkê dêi Việt Nam tơkŭm po  tơdroăng kal kố.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định