Tăng ngăn hâi: 19/4/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tiô tối tơbleăng dêi Ngế xiâm tơpui kâ, hâi lơ 19/4 a Hà Nội, cho Kăn xiâm hnê ngăn Hô̆i đong kring vế Khu lâp kong têa khế 4/2021,  pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ hneăng hôp tơpui tơno to Khu kăn xiâm pơxá “Mơdêk tơrŭm cheăng pơla Khu lâp kong têa ƀă Khu tơrŭm cheăng tung kơpong tung mơnhông mơdêk loi nhoăm ƀă tơpui kâ tung tơdroăng hbrâ mơdât, tơleăng mơnhên thế pơtê tơplâ” tiô tơdroăng tơrŭm pơla hnê tối ƀă mơ’no tơdrêng.

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa

 

Kố cho hneăng hôp ki kal ki Việt Nam pơkuâ tơkŭm po pơla dế pro Kăn xiâm hnê ngăn Hô̆i đong kring vế Khu lâp kong têa, kơ koan ki kal xiâm má môi dêi Khu lâp kong têa ai hnoăng cheăng mơdât tơdroăng tơplâ, pơtối rak vế ki hơniâp lĕm ƀă kring vế tơniăn tung lâp plâi tơnêi.

Pôa Đặng Hoàng Giang, Ngế xiâm phŏ tơpui kâ ăm ‘nâi, Việt Nam pơkuâ mơjiâng ƀă mơ-eăm kơhnâ kơ êng vâ tối tơbleăng tơdroăng ki kal, mơhno ki rơdêi ki kal tung tơrŭm cheăng pơla Khu lâp kong têa ƀă mâu khu tơrŭm cheăng tung kơpong, ing mâu tơdroăng ‘nâi nhoăm luât mâu kong têa ƀă luât pơkâ dêi khu lâp kong têa.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định