Tăng ngăn hâi: 13/5/2021

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 12/5, tiô pôa Sergey Lavrov, ngế xiâm tơpui kâ kong têa Rusi prếi pôa Anthony Blinken, ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Mih hiăng tơpui ing phôn râng kŏng ‘na hâi ki vâ trâm pơla péa pâ, tung mê, ai pơkâ mơ’no dêi Mih ‘na tơdroăng ki tơkŭm po rôh hôp khu kăn xiâm pơla Mih – Rusi.

Tung rôh tơpui, inâi tơrŭm pơla péa kong têa tung Hô̆i đong Peăng Kơnhŏng Plâi tơnêi hiăng tối troh, malối tơdjâk troh tơdroăng ki pơcháu hnoăng kăn xiâm hnê ngăn dêi Hô̆i đong Peăng Kơnhŏng Plâi tơnêi ăm Rusi a rôh hôp khu kăn xiâm dêi hô̆i đong a Reykjavik dêi Iceland a hâi lơ 20 khế 5 la ngiâ.

Pôa Lavrov, ngế xiâm tơpui kâ kong têa Rusi prếi pôa Anthony Blinken, ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih hiăng môi tuăn tơkŭm po môi rôh trâm mâ krê pa kĭng hneăng hôp kố vâ séa ngăn mâu tơdroăng ki kal dêi tơrŭm cheăng pơla péa kong têa ƀă tơdroăng ki tơkŭm po ‘na kong têa ê.

 

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định