Tăng ngăn hâi: 24/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 23/6, pôa Antony Blinken, ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih troh a Berlin, kong têa Alơmăng, po ăm rôh lăm pôu 3 to kong têa châu Âu cho Alơmăng, Pơhlăng, Italia. Tơdroăng ki tơviah dêi rôh lăm pôu kố po tung pơla 2 pơla măng tĭng klêi kơ’nâi lăm pôu kong têa ki apoăng dêi pôa Joe Biden, kăn xiâm pơkuâ kong têa châ tối cho vâ ‘mâi mơnhông, mơjiâng tơrŭm cheăng ƀă mâu kong têa ki tơrŭm cheăng châu Âu.

Klêi kơ’nâi trâm jâ Angela Merkel, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Alơmăng prếi pôa Heiko Maas, ngế xiâm tơpui kâ kong têa, pôa Blinken kô veăng hôp a rôh hôp Berlin rôh má 2 ‘na Libya. Klêi mê, ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih kô troh a Paris, kong têa Pơhlăng trâm pôa Emmanuel Macron, kăn xiâm pơkuâ kong têa Pơhlăng tơpui ‘na ivá mơ-eăm rôih hnâp Khu tơrŭm Tơnêi têa tiô khôp Islam IS.  Mơgêi rôh lăm pôu, pôa Blinken kô troh a pơlê kong xiâm Matera, kong têa Italia vâ veăng hôp a rôh hôp khu kăn xiâm dêi mâu kăn xiâm tơpui kâ G20.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định