Tăng ngăn hâi: 22/6/2021

VOV4.Sêdang - Tiô Khu xiâm tơpui kâ kong têa Hàn Quốc, pôa Chung Eui-yong, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa kố ai roh lăm pôu pêi cheăng kong têa ê sap ing hâi lơ 21 – 25/6 la ngiâ troh pái kong têa Việt Nam, Singapore ƀă Indonesia, mâu khu tơrŭm cheăng ki kal tung troăng hơlâ peăng hdroh nếo. Kố cho tơdroăng tơpui kâ tơdrêng apoăng ƀă mâu kong têa ối tung Khu tơrŭm cheăng mâu kong têa peăng mâ hâi lo pá hdroh châu Á (ASEAN) sap ing pôa Chung Eui-yong to pro kăn a khế 2 pơla kố nah.

Tiô tối hdrối, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Hàn Quốc kô tơpui tơno pơla pái pâ ƀă Ngế xiâm tơpui kâ ƀă kô trâm mâ kăn xiâm pơkuâ mâu kong têa. Khu xiâm tơpui kâ tối ăm ‘nâi ing roh lăm pôu pêi cheăng roh kố, pôa Chung Eui-yong kô tơpui tơno trâu hơngế ƀă pái kong têa peăng mâ hâi lo pá hdroh châu Á ‘na troăng thăm tơrŭm cheăng tung mâu kơvâ khăm pơlât, hbrâ mơdât pơreăng, mơnhông cheăng kâ ƀă mâu tơdroăng ki tô tuăn tung kơpong.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định