Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - A rôh hôp má môi, Kuô̆k hô̆i hneăng 15, kơxo lơ 22/7, pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối tơbleăng hlá mơ-eá chêh pâ thế Kuô̆k hô̆i rak ‘nôi tơdroăng ‘mâi xoăng tơdroăng cheăng tung Chin phuh ai 22 kơ koan môi tiah hneăng 2016-2021, mê cho: 18 khu xiâm ƀă 4 kơ koan tơdâng khu xiâm. môi tiah tơdroăng ‘mâi xoăng cheăng dêi Chin phuh mê ai mâu:  Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng, Khu xiâm pơkuâ Kŏng an, Khu xiâm tơpui kâ, Khu xiâm ngăn tơdroăng cheăng oêi, Khu xiâm mơjiâng luât, Khu xiâm ngăn tơdroăng pơkâ ƀă ‘no liăn cheăng, khu xiâm ngăn liăn ngân, Khu xiâm ngăn ‘na mơdró kâ, Khu xiâm ngăn pêi chiâk ƀă mơnhông thôn pơlê, Khu xiâm ngăn troăng prôk rơxế kơtâu, Khu xiâm mơjiâng hngêi trăng tơmeăm khoăng, Khu xiâm ngăn tơmeăm khoăng ƀă hyôh kong prâi, Khu xiâm ngăn hyôh rơ’juu ƀă internet, khu xiâm ngăn cheăng pêi - Mô đô̆i rong ƀă pơlê pơla, Khu xiâm ngăn mơhno túa lĕm tro - Tơ’noăng ivá ƀă Ôm hyô, Khu xiâm Khoa hok ƀă Kŏng ngê̆, Khu xiâm ngăn hnê hriâm ƀă hnê mơjiâng tuăn ngôa rơkê, Khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât.

Pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh tơbleăng hlá mơ-eá chêh pơtroh ăm Kuô̆k hô̆i

 

Mâu kơ koan tơdâng khu xiâm, mê cho Vi ƀan ngăn Kuăn ngo, Hngêi rak liăn Tơnêi têa Việt Nam, Khu séa ngăn ‘na liăn ngân Chin phuh ƀă Ƀơrô cheăng Chinh phuh.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định