Tăng ngăn hâi: 24/7/2021

VOV4.Sêdang - Kơmăng lơ 23/7, pôa Phạm Minh Chính, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hiăng pơkuâ Hneăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi ƀă 21 kong pơlê, pơlê kong kơdrâm peăng Hdroh tơnêi têa ƀă peăng Hdroh pá tơdế tơnêi têa dế ai pơreăng COVID 19 vâ pơtối thăm mơnhông ó rơdêi tâ mê nếo tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng. Roh hôp vâ mơnhên tơdroăng klêi kơ’nâi 5 hâi pêi pro Pơkâ 16 a 19 kong pơlê, pơlê kong kân peăng Hdroh Tơnêi têa ƀă pêi pro trâu hơngế tơdroăng tơbleăng tơdroăng kal hâi lơ 21/7 dêi Khu râ kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng ‘na pơtối thăm pêi tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng COVID 19.

 

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa hôp mơ’no tơdrêng tung um ƀă 21 kong pơlê, pơlê kong kơdrâm peăng Hdroh tơnêi têa vêh hbrâ mơdât pơreăng

 

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ mâu kong pơlê ngăn tiô tơdroăng nôkố, pêi pro mâu pơkâ dêi Chin phuh, Ngế pro xiâm hnê ngăn Chin phuh pêi pro kơtăng tâ mê nếo, khŏm kơtăng tâ, châ tơƀrê tâ. Ki rơhêng vâ tối tơtrŏng mâu troăng hbrâ mơdât pơreăng kal khât nôkố xuân cho hbrâ mơdât, mơdêk tơdroăng pêi tiô pơkâ dêi kuăn pơlê xua virus xông tâ tú ing mơngế troh mơngế, tơdrêng amê pêi pro kơtăng pơxâu tung séa ngăn pêi pro mâu pơkâ klâ kơtăn ƀă pêi pro Pơkâ kơxô̆ 16.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định