Tăng ngăn hâi: 28/7/2021


VOV4.Sêdang - Pôa Jens Stoltenberg, Kăn xiâm chêh tơm xo rơkong NATO hâi lơ 27/7 tối ăm ‘nâi, Khu kố kô pơtối tŏng kum kong têa Afghanistan klêi kơ’nâi mâu khu lêng lâp plâi tơnêi tơvêh lêng lo ing kong têa kố. A Twitter, pôa Jens Stoltenberg tối ăm ‘nâi, pôa hiăng tơpui ƀă pôa Ashraf Ghani, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Afghanistan. Tŭm péa pâ tối rơdêi, tơdroăng a kong têa Afghanistan xuân ối hên pơloăng mơnúa drêng Taliban pơtối pro pá ăm khu râ kăn pơkuâ a pơlê kong xiâm Kabul.

Pôa Jens Stoltenberg tối nhên, NATO kô pơtối tŏng kum kong têa Afghanistan, tá tŏng kum, tơdroăng ki ai mâ dêi lêng kuăn pơlê ƀă hnê mơjiâng. Tung pơla kố nah, khu lêng Taliban hiăng thăm râ ó mâu roh plâ ƀâ ƀă châ pơkuâ mâu tơring thôn pơlê ƀă pơlê kong xiâm dêi mâu kong pơlê ki achê mê klêi kơ’nâi pôa Joe Biden,

Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih tơbleăng a khế 4, Mih kô tơvêh tâi tâng mâu lêng lo ing kong têa kố a khế 9, kô mơgêi tâi tâng ăm vâ chê 20 hơnăm ai mâ khu lêng a kong têa Afghanistan.

 

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định