Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Hâi  lơ 22/7, Mih tơbleăng rah xo pôa Daniel Foote pro Ngế kum pêi hnoăng cheăng a Haiti, vâ kum veăng xĭng xoăng tơdroăng cheăng pêi, kum mơdêk pro hơniâp lĕm ton hơnăm ƀă troh tơdroăng po hneăng tâ phĭu rah xo kăn, klêi pôa Jovenel Moise, Kăn xiâm pơkuâ kong têa tro vâi kơdê hlâ.

Tối tơbleăng dêi Ngế xiâm tơpui kâ Mih tối nhên pôa Daniel Foote kô xo pêi hnoăng cheăng pro Ngế kum pêi hnoăng cheăng dêi Mih a Haiti. Tơdrêng ƀă kăn teăng mâ Mih a Haiti, tơrŭm ƀă mâu kăn a Haiti ƀă mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi vâ mơdêk hơniâp lĕm ƀă hlối tơniăn ton a mâu kong têa tung kơpong Caribean kố; kum mâu tơdroăng mơ-eăm tơkŭm po hneăng tâ phĭu rah xo kăn xiâm pơkuâ kong têa ƀă kơ koan mơjiâng luât tơniăn ƀă tơdâng tơ’mô; tơrŭm ƀă mâu ngế tung mâu tơdroăng mơ-eăm tŏng kum mâu ngế xơpá, kring tơniăn ƀă séa ngăn.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định