Tăng ngăn hâi: 23/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Pôa Ned Price, Ngế tơpui kâ dêi Khu xiâm ngăn ‘na tơpui kâ kong têa Mih tối pơtâng chin phuh Mih kô hbrâ vâ tơpui tơno ƀă Triều Tiên ƀă kô vâ hôp la lâi xuân hôm, po a tíu ki lâi xuân hôm. Tơdrêng amê, vêh mơnhên tối, tơdroăng pơkâ thế ki nếo má môi dêi Mih kô hbrâ tơkŭm hôp ôh tá êa ai pơkâ tơdroăng ki klâi ki mơnheăn. Pôa Ned Price tối nhên, tơdroăng séa mơnhên ngăn troăng pơkâ ‘na Triều Tiên dêi Mih cho vâ tí tăng troăng ki achê dêi pó ki păng ‘nâng, ‘mâi rơnêu troăng tơrŭm, hnối vâ pơtê hlô̆ng hlối tơdroăng ki mơjiâng ƀă pĕng mơnúa răng on ai krâ trếo tik nik a Triều Tiên.

Tơdroăng tơpui kố hiăng châ pôa Ned Price mơ’no tối klêi kơ’nâi pôa Sung Kim, Ngế ki châ rah xo pêi hnoăng cheăng tơná dêi Mih ki ngăn ‘na Triều Tiên pói rơhêng vâ Triều Tiên kô tiâ tơvêh tơdroăng ki tơdrăng păng ‘nâng peăng tơdroăng pâ thế ing peăng Mih. Tiô khu chêh hlá tơbeăng Yonhap, kong têa Hàn Quối chêh tối, rơkong tơpui dêi pôa Kim Sung cho tơdroăng ki vâ tơrŭm tơpui kâ, cho hiâm tuăn pói vâ dêi Mih ‘na po hneăng hôp pơla peá pâ ki nhên, hrâ hrế tâ nếo ‘na trếo tik nik ƀă Triều Tiên.

 

 Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định