Tăng ngăn hâi: 4/8/2021


VOV4.Sêdang - Delta châ tối cho pơreăng pro phá krê xêh tơ-ê ing roh pơreăng COVID 19 xông tâ tú nếo rơdâ a hên kong pơlê, pơlê kong kân a kong têa Sinuâ. Mơhé hên ngế tro tâ tú tung roh pơreăng kố hiăng pâk vaccine, laga mâu ngế ki hriăn rơkê má môi kong têa Sinuâ xuân mơnhên, vaccine tung tơnêi têa dêi kong têa kố kâi mơdât pơreăng ki pro chiâng tơ-ê Delta. Pôa Chung Nam Sơn, ngế ki hriăn rơkê má môi ‘na pơreăng tâ tú dêi kong têa Sinuâ drêng veăng môi tơdroăng kal kí a Quảng Châu nếo achê kố môi xôh nếo vêh mơnhên, vaccine dêi kong têa kố xuân xêt khât ƀă mâu pơreăng ki pro chiâng tơ-ê dêi SARS-CoV2 ƀă tơniăn, mơhé tơdroăng ki mơdât pơreăng ai kơdroh.

Tiô pôa Chung Nam Sơn, mâu roh séa ngăn tung kơbong hriăn plĕng pro pơkeăng ƀă mâu vaccine dêi kong têa Sinuâ ăm hlo tơdroăng ki kâl kơdê virus kô kơdroh, laga xuân chiâng rak vế ivá, châ chăn. Pôa xuân tối ăm ‘nâi, tơdroăng hriăn plĕng 'na roh pơreăng a Quảng Châu xua pơreăng ki pro chiâng tơ-ê Delta xông tâ tú a khế 5 hiăng mơnhên vaccine tung kong têa Sinuâ kô kâi rak vế ivá - châ chăn hluăn ing pơreăng.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định