Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Ngế ki pơkuâ Khu tơrŭm ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât lâp plâi tơnêi - WHO nếo mơ’no tối tơdroăng ki mơnhên ôh tá tơngah khât tiah kố, lâp plâi tơnêi mơni kô kâi hbrâ mơdât pơreăng kân COVID-19 tung mâu khế la ngiâ. Tơpui a rôh hôp tơbleăng hâi lơ 19/4, pôa Tedros Adhanom Ghebreyesus, kăn xiâm pơkuâ WHO tối nhên: “Pin ai mâu kế tơmeăm vâ hbrâ mơdât pơreăng tung to lâi khế la ngiâ, tâng pin xúa mâu kế tơmeăm kố tiô túa ki môi tuăn ƀă tơdâng tơ’mô”. La pôa Ghebreyesus ối tối, xuân ối pơchân ‘na kơxô̆ ngế tâ tú COVID-19 dế tâ tú rơdâ a mâu khu ngế ki sap ing 25 troh 59 hơnăm tung lâp plâi tơnêi, ki xiâm kối cho mơni xua rế hía rế ai hên mâu túa virus ki rơ-iêo, tơ’lêi tâ tú tâ.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định