Tăng ngăn hâi: 14/5/2021

 

 

 

VOV4.Sedang -  Pôa Chung Nam Sơn, Ngế ki hriăn rơkê má môi ‘na pơreăng troăng hiâm tung kong têa Sinuâ tối tiah kố, thế tâi pa 2-3 hơnăm ah ‘nôi vâ châ ai kế ki mơjiâng chiâng mơheăm lĕm kuăn pơlê tung lâp plâi tơnêi vâ kâi tơplâ mơdât ƀă pơreăng COVID-19, kơnôm ing tơdroăng pâk pơkeăng mơdât pơreăng. Tơdroăng mê ai tối tơbleăng a môi hneăng hôp Hô̆i đong Khoa hok châu Á châ tơkŭm po a pơlê kong kân Quảng Châu, kong têa Sinuâ hâi lơ 13/5.

Pôa Chung Nam Sơn ăm ‘nâi, pâk pơkeăng mơdât pơreăng nôkố cho môi tơdroăng vâ châ ai kế ki mơjiâng chiâng mơheăm lĕm tung kuăn pơlê ƀă lâp plâi tơnêi, ƀă tơdroăng kố kal tơrŭm ƀă lâp plâi tơnêi tung pơla dâng 2 - 3 hơnăm. Ngế ki hriăn rơkê mê ối ăm ‘nâi, mơhé Sinuâ nôkố ối má môi tung lâp plâi tơnêi ‘na kơxô̆ vaccine COVID-19 châ pâk, la kơxô̆ mơngế ki châ pâk a kong têa bu iâ tê, dâng 23%.

Pôa krếo thế kuăn pơlê rĕng châ pâk rế tro vâ ai trếo ki mơjiâng chiâng mơheăm lĕ, kơdroh ki tơdjâk ‘mêi dêi pơreăng COVID-19 ƀă tơdroăng mơnhông cheăng kâ-rêh ối tung lâp plâi tơnêi.

Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định