Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang -  Kơxô̆ mơngế tro tâ COVID 19 hâi lơ 4/8 tung lâp plâi tơnêi tơkâ luâ kơlo ki châi hiâm mê cho 200 rơtuh ngế, ƀă pơreăng ki chiâng pro tơ-ê Delta mơnhâu mâu kơpong ai kơxô̆ mơngế pâk vaccine iâ. Mâu ngế ki nếo tro tâ tâk a iâ má môi 83 tung 240 kong têa, dế pro mâu hngêi pơkeăng khăm pơlât tung lâp plâi tơnêi lối hâ ho. Tiô xêo ngăn, ai ki vâ iâ 2,6% pơ’leăng mơngế lâp plâi tơnêi hiăng tro tâ COVID 19, ƀă mơni kô hên tâ mê xua mâu troăng khăm ngăn ôh tá kơtăng a mâu kong têa.

Lâp plâi tơnêi hía lôi 1 hơnăm vâ châ a kơlo 100 rơtuh ngế, tơdrêng amê 100 rơtuh ngế pơtối bu tung pơla lối 6 khế. Pơreăng kân hiăng kơdê hlâ 4,4 rơtuh ngế. Mâu kong têa môi tiah Mih, Brazil, Indonesia, Ấn Độ ƀă Iran châ dâng 38% kơxô̆ mơngế tro tâ tung lâp plâi tơnêi tơbleăng rêm hâi.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định