Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơvâ ngăn pơkeăng kong pơlê Lâm Đồng dế chêh inâi ƀă chêh tơdroăng pơkâ pâk vaccine hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 rôh má 5  tung kong pơlê, ƀă tâi tâng kơxô̆ vâ chê 36 rơpâu klŏng. Ƀă tơdroăng pơkâ hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 ƀă tơdroăng pâk vaccine ăm mâu ngế tiô pơkâ 21 dêi Chin phuh. Tung mê, ăm pâk pơtối ai 100% ngế hiăng pâk trum má 1 ƀă 95% ngế ki tơ’lêi tâ pơreăng ƀă pơtối cho mâu ki pâk trum má 1   ăm kuăn pơlê tung kong pơlê.

 


 

Lâm Đồng pâk vaccine rôh má 5 ăm kuăn pơlê tung kong pơlê

Tiô khu xiâm ngăn pơkeăng pơlât kong pơlê Lâm Đồng, tơdroăng pâk vaccine rôh má 5 tiô tối hdrối kô châ pâk tung rôh má 2 ƀă klêi hdrối khế 8/2021. Vâ tơdroăng pâk hbrâ mơdât pơreăng tơniăn, hlối pro tơniăn ‘na mơdât pơreăng, tơdroăng pâk a mâu hngêi pơkeăng pêi hiăng tơbleăng tŭm tơdroăng pâk a kong pơlê, mê cho: pâk a Hngêi pơkeăng Đa khoa kong pơlê, Hngêi pơkeăng Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt, Tíu xiâm séa ngăn mơdât pơreăng kog pơlê Lâm Đồng ƀă Hngêi pơkeăng kân dêi 12 tơring, pơlê kong kơdrâm tung kong pơlê.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng


BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định