Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pơtối tơdroăng hneăng hôp má môi, Kuô̆k hô̆i hneăng má 15, kơxo kố, lơ 13/7, Vi ƀan pơkuâ Kuô̆k hô̆i kô tơbleăng tơdroăng tơpui tơno a Khu ‘na rah xo mâu kăn pêi cheăng dêi Chin phuh. Tơdroăng xiâm tung hlá mơ-éa tơbleăng dêi Chin phuh cho rak 18 khu xiâm ƀă 4 kơ koan râ xiâm môi tiah hneăng hdrối. Klêi kơ’nâi tơmâng Chin phuh tơbleăng Kuô̆k hô̆i ‘na tơdroăng tiâ tối, tơmâng xo rơkong dêi kăn teăng mâ Kuô̆k hô̆i ‘na rah xo khu râ kăn pêi cheăng dêi Chin phuh, tiô tối hdrối, mâu kăn teăng mâ kô tơpui tơno, têk kŏng môi tuăn tơbleăng Pơkâ ‘na rah xo mâu kăn pêi cheăng dêi Chin phuh hneăng hơnăm 2021 – 2026 ƀă môi tuăn têk kŏng tung kơmăi điê̆n tưh.

Pơtối mê tơmâng tơbleăng ‘na pơkâ liăn ngân tơnêi têa, pơkâ mung liăn, mơdrếo chĕn 5 hơnăm hneăng hơnăm 2021 – 2025 ƀă tơbleăng séa ngăn ‘na tơdroăng kố. Peăng kơxê, Kuô̆k hô̆i tơmâng Hlá mơ-éa tơbleăng ‘na troăng hơlâ mơ’no liăn Tơdroăng pơkâ xiâm tơnêi têa kơdroh kơtiê krá tơniăn hneăng hơnăm 2021 – 2025, tơbleăng séa ngăn ‘na tơdroăng kố.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định