Tăng ngăn hâi: 28/7/2021

 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 27/7, kong pơlê Kon Tum châ hlo tơ’nôm 2 ngế yương tĭnh ƀă  SARS - CoV2 mơdêk kơxô̆ F0 dêi kong pơlê to 6 ngế. Môi tiah 4 ngế F0 hdrối mê, 2 ngế yương tĭnh ƀă SARS - CoV2  a kong pơlê Kon Tum xuân pơrá châ hlo ƀă klâ kơtăn teăm tơdrêng a Tíu gâk mơdât pơreăng, tá hâi mot tung kong pơlê Kon Tum. Châ ‘nâi 2 ngế kố a hâi lơ 26/7 rơtế lo ing kong pơlê Quảng Nam troh a Tíu mơdât pơreăng kơxô̆ 2 a văng Lò Xo troăng kân Hồ Chí Minh, ối tung cheăm Đăk Man, tơring Đăk Glei, kong pơlê Kon Tum. Klêi kơ’nâi khăm ngăn test rĕng pơreăng môi ngế yương tĭnh ƀă SARS - CoV2 .

 


 

 

 

Séa ngăn kơtăng mơngế lo ing mâu kong pơlê kơpong ai pơreăng peăng Hdroh tơnêi têa a Tíu gâk Sao Mai, pơlê kong kơdrâm Kon Tum

Hâi lơ 27/7, klêi kơ’nâi khăm ngăn mơnhên tŭm 2 ngế pơrá yương tĭnh ƀă SARS - CoV2. Nôkố tŭm 2 ngế dế châ klâ kơtăn pơlât a Tíu má 2 Hngêi pơkeăng pơlât ƀă pơkeăng rêi nhâ loăng – pơlât ăm mâu ngế chó chêng tơvê kŏng kong pơlê Kon Tum. Troh nôkố kong pơlê Kon Tum hiăng ai 6 ngế tro tâ COVID 19, laga tá hâi ai ngế tro tung pơlê pơla.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định