Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 22/7, a pơlê kong kơdrâm Kon Tum, Vi ƀan hnê ngăn kong pơlê Kon Tum tơkŭm po Leh tơbleăng mâu tơdroăng pơkâ dêi Khu xiâm ngăn tuăn ngoâ rơkê, ối tung Khu xiâm ngăn Khoa hok ƀă kơmăi kơmok hbru ăm Hlá mơ-éa mơnhên chêh inâi ƀă 11 to kế tơmeăm dêi kong pơlê. 11 to kế tơmeăm dêi kong pơlê Kon Tum châ Khu xiâm ngăn tuăn ngoâ rơkê, ối tung Khu xiâm ngăn Khoa hok ƀă kơmăi kơmok hbru ăm Hlá mơ-éa mơnhên chêh inâi, mê cho: Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Kơphế kong hngíu Kon Tum ƀă 9 to kế tơmeăm cho pơkeăng: Kơxêt pâng ling, đẳng sâm, đương quy, reăng kim tuyến, ý dĩ, đinh lăng, klô̆ng trĭng, ngũ vị tử, plâ ring rí ‘nhŭng. 

Mê pơrá cho mâu kế tơmeăm ki xiâm dêi kong pơlê Kon Tum. Vi ƀan hnê ngăn kong pơlê Kon Tum ăm ‘nâi, tơdroăng ki chêh tối inâi 11 to kế tơmeăm dêi kong pơlê châ hbru ăm hlá mơ-éa mơnhên chêh inâi ai pơxúa kal ƀă tâi tâng tơdroăng ki pêt, tê mơdró ƀă mâu ngế ki roê xúa.

Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định