Tăng ngăn hâi: 8/7/2021

 

VOV4.Sêdang -  Tiô Khu ngăn hdrê loăng plâi ƀă pơkeăng xôh kơdê ôa hdrong kong pơlê Kon Tum, pơreăng pro kơtut hlá pôm loăng hlo ai a 4 tơring, pơlê kong kơdrâm dêi kong pơlê, mê cho:   Đăk Tô, Ngọc Hồi, Sa Thầy ƀă pơlê kong kơdrâm Kon Tum, ƀă tâi tâng tơnêi pêt pôm ki tro pơreăng lối 300 ha. Tung mê, pơlê kong kơdrâm Kon Tum ai tơnêi pêt pôm tro ôa hdrong kâ ‘nhiê hên lối 210 ha.

Klêi séa ngăn ăm hlo pơreăng pro kơtut hlá pôm loăng ki hên hlo a deăng ki pêt pôm ôh tá tro rơnó, pêt sap ing khế 9 hơnăm nah ƀă tiô tối hdrối kô lâk a khế 9 hơnăm kố. Ki xiâm xua ing pơreăng hiăng ai hdrối tung hdrê pôm ki kuăn pơlê rôe ki vâi tê hên a kơchơ.

 

 

 

Deăng pôm loăng ki tro ôa pro kơtut hlá a pơlê kong kơdrâm Kon Tum

 

Pôa Đoàn Năng Rường, kăn phŏ ngăn hdrê loăng plâi ƀă pơkeăng xôh kơdê ôa hdrong kong pơlê Kon Tum ăm ‘nâi, kơvâ ngăn pêi chiâk kong pơlê dế hnê kuăn pơlê mơdât pôi tá ăm pơreăng tâ tú a pôm loăng. Kơvâ ngăn ‘na chiâk mơnhông thôn pơlê hiăng hnê mơhno ăm mâu cheăm tơring kong pơlê kơdê xiâm oâ hdrong ki pro kơtut hlá pôm loăng, hnê kuăn pơlê a tơnêi ki pêt tâng hlo pơreăng kâ ‘nhiê lối 70%  mê thế pui tâh tâi pôm ƀă pơ’lêh pêt hdrê loăng ki ê. Ƀă tơnêi ki pêt pôm ai pơreăng kâ ‘nhiê 30%-70% pui tah mâu xiâm pôm ki tro pơreăng kâ ‘nhiê, klêi mê chôu vâ kơdê pơreăng klêi mê pêt tơvât.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định