Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang -  Klêi kơ’nâi vâ chê tơdế khế tơkŭm séa ngăn, mơjiâng troăng pêi, hâi lơ 4/8, kong pơlê Kon Tum hiăng ai pơkâ ki nhên rah xo tơdah 1.000 ngế ing kơpong ai pơreăng peăng Hdroh tơnêi têa, mê cho: Pơlê kong kân Hồ Chí Minh ƀă 2 kong pơlê Bình Dương, Đồng Nai vêh a kong pơlê. Pơtối mê Vi ƀan kong pơlê Kon Tum kô rah xo tơdah vêh roh apoăng 1.000 ngế. Mâu ngế ki kơjo cho kuăn pơlê hdroâng kuăn ngo, mơngế ối tung rơpŏng kơtiê, mơngế hơnăm hiăng krâ; vâi kơdrâi mơ-êa, vâi hdrêng; mơngế lăm khăm pơlât, mơngế pêi cheăng ƀă hok tro, sinh viên.

Vâ tơdroăng tơdah mơngế vêh kong pơlê tơniăn, ki má lối cho tung tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng COVID 19, Nôkố mâu tơring dêi kong pơlê Kon Tum hiăng hbrâ rơnáu vâ mơngế vêh châ klâ kơtăn tro tiô pơkâ. Klêi kơ’nâi séa ngăn apoăng lâp kong pơlê Kon Tum vâ chê 4.000 ngế dế rêh ối, pêi cheăng a mâu kong pơlê ai pơreăng peăng Hdroh tơnêi têa kal vâ vêh a kong pơlê.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định