Tăng ngăn hâi: 4/8/2021


VOV4.Sêdang - Ai 9 hâi klêi kơ’nâi pôa Kais Saied, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Tunisia rôih tah lôi kơlŏng Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa ƀă tah lôi tơdroăng cheăng dêi kuô̆k hô̆i a hâi lơ 3/8, Khu xiâm ngăn ‘na pêi cheăng Tunisia, cho khu ki pơkuâ cheăng ki kal kân dêi tơnêi têa hiăng krếo thế Kăn xiâm pơkuâ ngăn kong têa rĕng rah xo Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa ƀă mơjiâng môi chin phuh vâ tơleăng mơnhên, ƀă tŏng kum drêng ai mâu tơdroăng kơdrâ trâm xía vâ.

Pôa Sami al-Tahri, Ngế tơpui kâ dêi Khu xiâm ngăn ‘na pêi cheăng kong têa Tunisia tối tiah kố, kong têa kố ôh tá kâi tơkôm pá 30 hâi ah ‘nôi mê nếo mơjiâng chin phuh hneăng nếo, mê tơdroăng kố kal athế rĕng pêi pro tơdrêng vâ kum ăm tơnêi têa kâi tơkâ luâ mâu tơdroăng pá puât, pơloăng mơnúa ki nếo, malối ‘na pêi cheăng kâ, ‘na khăm pơlât ivá châ chăn kuăn pơlê. Maluâ pôa Kais Saied ai tối tiah kố, tơdroăng ki rôih tah lôi kơlŏng Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa ƀă tah lôi tơdroăng cheăng dêi kuô̆k hô̆i cho pêi pro tro tiô luât xiâm tơnêi têa.

Maluâ ti mê, troh nôkố Kăn xiâm pơkuâ kong têa xuân tá hâi teăm ai pơkâ mâu hnoăng cheăng ki kal vâ pêi pro tơdrêng, mê tối tơdroăng ‘mâi rơnêu hnoăng pơkuâ ngăn kong têa kô ton tơ’nôm pá 1 khế, thăm nếo tá hâi vâ rah xo Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa hneăng ki nếo vâ pơkuâ, chông djâ tơnêi têa xông tơtêk.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định