Tăng ngăn hâi: 14/5/2021

 

 

 

VOV4.Sedang - Tung môi roh trâm mâ tơpui tơno mơ’no tơdrêng tung um tơvi hâi lơ 13/5, pôa António Guterres, Ngế chêh tôm xo rơkong dêi Khu lâp kong têa ƀă pôa Vladimir Putin, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Rusi hiăng tơpui hên tơdroăng kal vâ mơdêk tơrŭm cheăng dêi Rusi ƀă mâu khu tơrŭm cheăng lâp plâi tơnêi hlối hbrâ ví ƀă tơdroăng tơdroăng pơloăng mơnúa tung lâp plâi tơnêi.

Péa pâ hiăng tơpui ‘na mâu tơdroăng ki kal dêi tơdroăng pro ki nếo, tơhrâ nếo ‘na hên troăng, tơrŭm môi tuăn ƀă tơrŭm dêi rơpó vâ mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi kâi prôk tơkâ luâ tơdroăng pá pơloăng mơnuá tung lâp plâi tơnêi môi tiah pơreăng COVID-19 lơ tơdroăng ‘na hyôh kong prâi hơ’lêh.

Péa pâ xuân hiăng tơpui tơno hên tơdroăng, mê cho tơpui ‘na ki pơxuá dêi vaccine Sputnik V, troăng hơlâ pro pơlĕm tơdroăng ki ôh tá tơniăn pơla Israel ƀă Palestine ƀă mâu tíu ki ê dế ai tơdroăng tơplâ dêi rơpó. Hdrối mê, tung rôh trâm pôa Sergey Lavrov, Ngế xiâm tơpui kâ dêi kong têa Rusi, pôa António Guterres, Ngế chêh tôm xo rơkong dêi Khu lâp kong têa hiăng kếo Khu tơrŭm cheăng ngăn pơkeăng lâp plâi tơnêi mơnhên vaccine Sputnik V dêi Rusi tơniăn ƀă tơ-ƀrê tung tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19.

A Sa Ly tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định