Tăng ngăn hâi: 22/6/2021

VOV4.Sêdang - Pôa Ebrahim Raeisi, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Iran ki nếo hâi lơ 21/6 krếo thế pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih pê pro mâu tơkêa dêi tơná tung tơdroăng môi tuăn trếo tik nik 2015. Drêng châ kơ-êng ‘na tơdroăng vâ tơkŭm po  roh trâm mâ ƀă pôa Joe Biden tung la ngiâ, pôa Ebrahim Raeisi hiăng mơnhên tối ôh tá ai pơkâ kố. Laga, Iran xuân pơtối tơpui tơno ‘na tơdroăng môi tuăn trếo tik nik 2015 ƀă kô djâ pơkâ má mơ’nui drêng Mih tah lôi mâu luât pơxâu phâk. ‘Na troăng hơlâ tơpui kâ, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Iran ki nếo mơnhên pakĭng kơjo pơhlêh tơrŭm cheăng ƀă mâu kong têa ki achê Arab kơpong kung king, Iran kô mơ-eăm po rơdâ tơrŭm cheăng ƀă kong têa Sinuâ tung hên kơvâ cheăng.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định