Tăng ngăn hâi: 6/7/2021

VOV4.Sêdang - Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa nếo Pơkâ ‘na tơdroăng hbru tơmeăm drêng troh leh tơbâ 74 hơnăm hâi mâu lêng rong râ - hlâ hía lơ 27/7. Ing mê, kơlo hbru ăm 700 rơpâu liăn ăm mâu ngế ai hnoăng kăch măng, mê cho: Jâ nôu Việt Nam khên tơnôu; mâu lêng rong râ, mâu ngế dế kâ liăn mơhá xua rong râ, ai hnoăng, rong châ loăi B, mâu lêng rong pá ai ivá pêi cheăng ing 81% tơngi klêng dế châ kâ kơxô̆ liăn hbru ăm rêm khế; mâu ngế ai hnoăng cheăng veăng tơplâ nah tro trếo ‘mêi pá ai ivá pêi cheăng sap 81% tơngi klêng dế châ xúa kơxô̆ liăn hbruô ăm rêm khế; nhŏng o xiâm ki ai kơnốu lơ kuăn ‘nĕng hlâ xua tơplâ dế kâ liăn ko ăm hnoăng ki păn roăng rêm khế; nhŏng o mâu ngế ai ngế hlâ xua tơplâ tơngi klêng dế châ kâ liăn ăm hnoăng ngế ki hlâ rêm khế.

Kơlo liăn kâ 300 rơpâu liăn; hbru ăm  mâu ngế tro rong, mâu ngế ki kâ liăn hnoăng tro rong loăi B, ngế lêng tro rong ôh tá ai ivá pêi cheăng ing 80% tơngi  xôp dế châ kâ kơxô̆ liăn mơhá ăm rêm khế; ngế lêng tro rong dế kâ liăn pá ai ivá pêi cheăng; mâu ngế ai hnoăng tơplâ nah tro trếo ‘mêi dế châ kâ liăn mơhá ăm rêm khế; ngế tro rong dế kâ liăn khế ki pá ai ivá pêi cheăng; mâu ngế ai hnoăng tơplâ nah tro trếo ‘mêi pá ai ivá pêi cheăng ing 80% tơngi xôp dế châ kâ liăn hbru ăm rêm khế.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định