Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

 VOV4.Sêdang - Pôa  Dương Văn Trang - Ngế cheăng tung Tíu xiâm Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn Đảng kong pơlê Kon Tum nếo ai rôh pêi cheăng ƀă mâu kăn ƀô̆ mâu lêng Đông tơkăng kong Rơ Long (cheăm Đăk Long, tơring Đăk Glei). A rôh pêi cheăng, Đông tơkăng kong Rơ Long pâ thế: Rêm râ thế tơmâng ‘mâi rơnêu pro troăng séa ngăn tíu tơkăng kong xua đi đo tro têa rơlêa pro tơhnâp kân tung rơnó mêi tơdjâk troh hnoăng cheăng pêi; mơjiâng troăng tiah kơxêng ká tơdjêp a troăng lăm séa ngăn mâu tíu tâp tơneăn hdró dêi tíu tơkăng kong tơnêi têa, mơjiâng kơnâng kâng tâp tơneăn hdró; mơdêk mơjiâng pro rĕng  troăng kơxái on tơhrik ăm bâ eăng; ‘mâi rơnêu pro tíu tê mơdró kăng kong Đăk Long chiâng tiú tê mơdró kăng kong xiâm vâ xuá tung tơdroăng ôm hyô ƀă tê mơdró tơmeăm.

 

Hneăng hôp tơpui tơno

 

Pôa Dương Văn Trang, Kăn hnê ngăn Đảng kong pơlê Kon Tum tối pơchân, tung pơla lăm séa ngăn troăng tơkăng kong tâp tơneăn hdró kal thế tơrŭm rak ngăn kong. Khu xiâm pơkuâ ngăn Mố đô̆i gak tơkăng kong dêi kong pơlê ƀă Đông Mố đô̆i tơkăng kong Rơkong thế đi đo mơhnhôk mâu kăn ƀô̆, mâu lêng pê klêi hnoăng cheăng ki pơcháu. Đông Mô đô̆i tơkăng kong Đăk Long kal tơkŭm pro nhŏng o ƀă cheăm Đăk Long, tí tăng ‘nâi plĕng ăm cheăm tơdroăng mơjiâng Đảng ủy, mâu kăn cheăm ƀă kum kuăn pơlê ‘nâi pêi cheăng kâ, xăm kơtiê ƀă mơjiâng thôn pơlê nếo .

Gương tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định