Tăng ngăn hâi: 29/7/2021


VOV4.Sêdang - Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng ƀă khăm pơlât kong têa Israel tối pơtâng, vâi ‘nĕng sap ing 5 troh 11 hơnăm ki tơ’lêi tro châi tamo, tơ’lêi tro tâ pơreăng COVID-19 kô chiâng ăm phep pâk vaccine. Dế nôkố, vâi ‘nĕng 12 hơnăm tơngi klêng nếo châ chiâng pâk vaccine hbrâ mơdât tâ tú dêi pơreăng COVID-19. Maluâ ti mê, xuân chiâng ngăn, vâ pâk ăm vâi ‘nĕng ki sap 5 troh 11 hơnăm ki châi, êi xôu ki râ, tung châ rơlâi rơlo, châi ŭm, piê lôi râ, xôu ôh tá dâi lĕm ƀă hên mâu tơdroăng châi tamo ki ê.

Khu xiâm ngăn ‘na pơkeăng ƀă khăm pơlâ Israel tối ăm ‘nâi, pơkeăng ki pâk ăm vâi ‘nĕng a mâu hơnăm ki mê kố yâu dâng 0,1 mililit, iâ tâ 3 hdroh tâng vâ pơchông ngăn ƀă kơlo pâk tiah hmâ. Tơdroăng lo pâk pơkeăng a Israel kô pơxiâm a hâi lơ 20 khế 12 hơnăm 2021, la hneăng ki apoăng kô pâk ăm mâu ƀok thái  pơkeăng, mơngế khăm pơlât, mơngế ki luâ 65 hơnăm ƀă mâu ki hiăng ai tơdroăng châi tamo ki râ. Klêi mê, nếo pâk ăm mâu ki nếo, ai ivá rơdêi têi ‘răng.

 

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định