Tăng ngăn hâi: 23/6/2021

 

VOV4.Sêdang - Hô̆i đong kring vế Khu lâp kong têa a hâi lơ 22/6 hôp mơ’no tơdrêng tung um tơpui tơpui ‘na tơdroăng Afghanistan. Mâu kong têa tung Hô̆i đong kring vế khu lâp kong têa tối tô tuăn ‘na tơdroăng ôh tá tơniăn, ‘na tŏng kum a kong têa Afghanistan tung pơla hdrối kố nah ƀă krếo rêm pâ ki tơdjâk troh a Afghanistan rĕng tơpui rơheá ƀă dêi rơpó. Mâu kong têa tối tô tuăn ‘nâng ‘na tơdjâk dêi tơdroăng mâu lêng Mih ƀă mâu lêng NATO lo ing Afghanistan ƀă tơdroăng ki ôh tá tơniăn a kong têa kố ƀă tung kơpong.

Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Afghanistan tối, Chin phuh Afghanistan kô mơ-eăm pêi tâi ivá tơná vâ po hneăng hôp tơpui pro pơlĕm, krếo mâu kong têa tung lâp plâi tơnêi pơtối veăng kum Chin phuh ƀă kuăn pơlê Afghanistan tăng troăng bro hơniâp lĕm kong têa.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định