Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 4/8, hiăng tơkŭm po Hneăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tiô troăng hyôh internet Ngế xiâm tơpui kâ ASEAN – Mih. Kố cho tơdroăng cheăng tung tơdroăng po Hneăng hôp Ngế xiâm tơpui kâ ASEAN roh má 54 ƀă mâu Hneăng hôp ki tơdjâk. Xông tơpui a hneăng hôp, pôa Antony Blinken, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih mơnhên tối pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih nhuô̆m tơrŭm cheăng ton xŏn ƀă ASEAN, vâ tơdroăng môi tuăn, chiâng môi, hnoăng tíu xiâm dêi ASEAN ƀă Troăng tơmiêt pêi dêi ASEAN ‘na tơdroăng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, thăm mơnhông tơrŭm cheăng ton xŏn rơkê ƀeăn ƀĕng, châ tơƀrê ƀă ASEAN laga thế nhuôm dêi pó, rơtế mơjiâng mâu tơdroăng ki tơdjâk rơdâ tơ’lêi hlâu, tŭm tâi tâng ƀă mơnhông mơdêk ó rơdêi.

Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Mih mơnhên Mih kô pơtối djâ troăng ahdrối tung tơrŭm tŭm têk hbrâ mơdât COVID 19, mơ-eăm mơnhông mơdêk tung mơjiâng pro kế tơmeăm khoăng, tơniăn mơjiâng pro tŭm vaccine, tơniăn ƀă châ tơƀrê.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định