Tăng ngăn hâi: 21/4/2021

VOV4.Sêdang - Ô vâi krâ nhŏng o ƀă pú hmâ! Hâi kố, lơ 10/3 âm lĭt, cho hâi Xối tơbâ Pơtáu Hùng. Tiô khu pơkuâ Tíu xối tơbâ Pơtáu Hùng leh xối tơbâ Pơtáu Hùng hơnăm 2021 cho hơnăm ki tơtro tiô hâi khế, mê kong pơlê Phú Thọ ai tơkŭm po. Pakĭng mâu tơdroăng pro leh tiô khôi hmâ ton nah, vâ pêi pro tiô mâu pơkâ hbrâ mơdât pơreăng COVID-19,  peăng leh kô ai mâu tơdroăng mơhno tuá lĕm tro ton nah. Mâu tơdroăng pro mơdĭng ai: Xối tơbâ Pôa xiâm hdroâng hdrê Lạc Long Quân ƀă mơdĭng chôu nhang a xiâm Nôu Âu Cơ a hâi lơ 17/4 (tơkéa vâ tối lơ 6/3 âm lĭt); lêh xối tơbâ Pơtáu Hùng ƀă leh pleăng reăng a um meăn Pôa Hồ tơpui tơno ƀă kăn ƀô̆, mâu lêng ki pơxá Khu lêng ki Djâ troăng a hdrối a hâi lơ 21/4, tơkéa vâ tối lơ 10/3 âm lĭt); Leh chôu nháng tơbâ Khu Pơtáu Hùng dêi mâu kong pơlê (sap lơ 1 troh lơ 7/3 âm lĭt).

 

Leh mơdĭng tơbâ Pơtáu Hùng

 

Peăng tơdroăng po mơdĭng, tung roh kố, a  rôh mơdĭng, bú tơkŭm pêi mâu tơdroăng mơhno túa lĕm tro ton nah, môi tiah: Tôu hơkâ hlái, tơ’noăng kơxuô kơƀăn, pế kơƀăn tơxông.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định