Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - A rôh hôp Hô̆i đong hnê ngăn kong pơlê Gia Lai hneăng má 11 kố nah hiăng tơbleăng liăn ngân kong pơlê ai 20 rơtal liăn vâ pro mâu tơdroăng tơkêa Hngêi trăng tíu xối tơbâ Tây Sơn Thượng Đạo (a pơlê kong krâm An Khê). Tiah mê, ki xiâm ‘na ‘no liăn cheăng ăm tơdroăng tơkêa kố cho va rak vế ƀă mơdêk mâu kế tơmeăm ki kơnía ton nah mơhno túa lĕm tro, pôi tá ăm tíu xôi tơbâ kố tro tơ’nhiê, tơnêi tro hdi lơ pro tơ’nhiê; mơjiâng pro mâu kế tơmeăm ki kal, tíu ki xối tơbâ vâ chiâng tíu ki rak vế, trâm mâ mơhno túa lĕm tro khôi hmâ dêi hdroâng kuăn ngo tung kơpong; tơdrêng amê hnối tơrŭm ƀă tơdroăng ki lăm ôm hyô, pro tơ’lêi hlâu tí tăng, tê mơdró, ôm hyô, kơvâ, tơdroăng cheăng khôi hmâ dêi kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo.

Tơdroăng ki ‘no liăn cheăng pro hngêi trăng troăng klông mot tung tíu xối tơbâ, kơpong ôm hyô ƀă troăng ki mơ’no têa. Tơdroăng ki ‘no liăn cheăng ăm tơdroăng tơkêa kô châ tơbleăng pro ƀă klêi tung hơnăm 2021 kố.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định