Tăng ngăn hâi: 26/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơmăng lơ 25/7, Khu hnê mơhno hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 kong pơlê Gia Lai tối Chin phuh ƀă Khu xiâm kô kum xĭng xoăng ăm kong pơlê Gia Lai tơ’nôm lối 1,6 rơtuh klŏng vaccine hbrâ mơdât COVID-19 sap nôkố ta troh mơ’nui hơnăm. Tiah mê, tung hơnăm kố, kong pơlê kô pâk hbrâ mơdat pơreăng COVID-19 ăm 92% kơxô̆ mơngế kơpêng 18 hơnăm. 

Pơlê kong kơdrâm Plei Ku pêi pro tiô pơkâ 15/CT-TTg sap 8 chôu hâi lơ 26/7

 

Mê cho, tung khế 7, Gia Lai pâk ăm vâ chê 150 rơpâu klŏng vaccine ăm mâu ngế ki châ ăm pâk hdrối. Sap khế 8 troh khế 12, kong pơlê ai tơdah ƀă pâk pơtối ăm lối 1,6 rơtuh klŏng ăm kuăn pơlê ki kơpêng 18 hơnăm, tơ’mô ƀă 92% kơxô̆ mơngế ki tung hơnăm pơkâ pâk. Tung kơmăng lơ 25/7, Khu hnê mơhno hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 tối, kong pơlê kố ai tơ’nôm 1 ngế tâ pơreăng nếo, cho kơdrâi ngế kăn ƀô̆ Măt trâ̆n bêng Tây Sơn, pơlê kong kơdrâm Plei Ku tâ COVID-19, pro kơxô̆ mơngế tâ tú tâk 4 ngế, kơxô̆ mơngế   tâ tung lâp kong pơlê rôh ki nếo kố tâk 26 ngế.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định