Tăng ngăn hâi: 20/4/2021

VOV4.Sêdang - Drêng kong têa Czëch troh mơ’no 18 ngế cheăng tơpui kâ kong têa Rusi châ mơnhên tối cho khu lêng ki ai tơdjâk pro tơdroăng ki pơtôu răng on a hơnăm 2014 nah, pro 2 ngế hlâ, Khu tơrŭm châu Âu ƀă Khu NTO hiăng mơno mơhno tối tơdroăng ki veăng kum kong têa Czëch . Pôa Andrej Babis, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Czëch vêh mơnhên tối, tơdroăng pêi pro dêi Czëch mê cho seá ngăn ing tơdroăng ki kring vế ƀă tơdroăng ki ai khu lêng tơmâng tong dêi Czëch hiăng tŏng kum, tơdrêng amê, ăm hlo, tơdroăng ki veăng ai mâ dêi khu lêng Rusi tung hneăng pro pơtôu hnôu ‘măn rang ƀom a pơlê kân peăng mâ hâi lo kong têa Czëch  pro 2 ngế hlâ.

Pôa Jan Hamacek, Ngế pro xiâm phŏ hnê ngăn, hnối cho Ngế xiâm ngăn ‘na kan sat, xuân cho Ngế xiâm tơpui kâ kong têa kố tối ăm ‘nâi, 18 ngế kăn teăng mâ dêi Rusi hiăng châ mơnhên tối, khu ki mê cho khu lêng tơmâng tong dêi Rusi ƀă hiăng châ mơ’no lo ing kong têa kố tung plâ 48 chôu la ngiâ.

Kăn teăng mâ Khu tơrŭm châu Âu hiăng mơnhên tối, rơkong tơpui tối dêi pôa Jan Hamacek tiah kố, mâu tơdroăng ki tơbriât mê châ tơpui tơno ƀă tơleăng mơnhên tiô kơ hneăng hôp mơ’no tơdrêng tung um tơvi dêi mâu ngế xiâm ngăn ‘na Khu tơrŭm châu Âu tơkŭm po a hâi lơ 19/4.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định