Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 22/7, kong pơlê Dak Nông ‘nâi ngế ki má 9 tâ COVID-19 tung pơlê pơla. Kố cho ngế tâ pơreăng ki tá hâi ‘nâi tâ ing lâi. Ngế ki kố cho kơdrâi N.T.B kot mâ hơnăm 1975, ối a tôh 2, bêng Nghĩa Tân, pơlê kong kơdrâm Gia Nghĩa, kong pơlê Dak Nông. Ngế ki kố châ ‘nâi ing rôh khăm séa ngăn pơreăng a Hngêi pơkeăng kân kong pơlê Dak Nông, séa ngăn mơheăm rĕng kháng nguyên SARS-CoV-2 ăm ‘nâi yương tĭnh, pơtối châ pâk xo mơheăm pơtroh ăm Tíu xiâm Séa ngăn châi tamo kong pơlê séa ngăn RT-PCR ăm ‘nâi yương tĭnh ƀă virus SARS-CoV-2.

Kâng kơxái klâ kơtăn ôh tá ăm mot lo a kơpong ai ngế tro tâ pơreăng

 

Tiô séa ngăn pơreăng, Ngế ki tâ pơreăng kố pêi cheăng tê mơdró, bu rêh ối a pơlê kong kơdrâm, ai ối achê ƀă mâu ngế ki vê rơxế chơ tơmeăm troh, lăm ing mâu kong pơlê ki ai pơreăng COVID-19 môi tiah Bình Dương, Đồng Nai, Dak Lak. Klêi kơ’nâi ‘nâi yương tĭnh ƀă virus SARS-CoV-2, kơvâ ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât chơ ngế ki tâ pơreăng kố ƀă rơxế ki hmâ xúa troh a kơpong klâ ối krê pơlât COVID-19 dêi kong pơlê.

Mâu khu ki ai tơdjâk hiăng rĕng séa ngăn hâi khế prôk lăm, ‘na pơreăng ƀă ‘nâi 24 ngế ki ối achê. Nôkố khu ki ai tơdjâk pơtối tí tăng mâu tíu ki ngế tối kơpêng mê ki hiăng lăm, troh tung pơla 14 hâi hdrối.

Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định