Tăng ngăn hâi: 5/8/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơxo kố, lơ 4/8, kong pơlê Dak Lak hiăng pơtối tơdah xo 59 ngế kuăn pơlê ki pêi cheăng dế rêh ối a Pơlê kong kân Hồ Chí Minh vêh a kong pơlê  ƀă thế klâ krê tiô pơkâ. Vâi cho mâu ngế kuăn pơlê ki pêi cheăng a kŏng ti pêi cheăng tiô rơnó Worldon Việt Nam,  cho kŏng ti Công nghiệp Đông Nam,  tơring  Củ Chi, Pơlê kong kân Hồ Chí Minh púi vâ vêh dêi a pơlê.

Vâ pro tơ’lêi hlâu ăm mâu kŏng nhân ki mê châ vêh dêi a pơlê tơ’lêi hlâu, tơniăn, Pơlê kong kân Hồ Chí Minh hiăng hnê mơhno ăm mâu tíu pêi cheăng tơbleăng pro test rĕng COVID-19 ăm mâu kŏng nhân; Khu rak ngăn kơpong hngêi kơmăi Đông Nam, tơring Củ Chi rơtế ƀă kŏng ti pêi cheăng tiô rơnó WorldonViệt Nam ăm 3 toăng rơxế chơ kŏng nhân ƀă 1 toăng rơxế chơ  rơxế vâi troh pơcháu ăm kong pơlê Dak Lak.

 


 

Mâu kŏng nhân vêh troh a kơpong klâ krê Hngêi trung Đaị học Tây Nguyên

 

Drêng mâu kŏng nhân ki mê troh a kông 14 cheăm Hòa Phú, pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, mâu kăn sat gak troăng prôk hiăng tơdah khu ki kố ƀă hlối djâ troăng ăm vâi prôk tơdrăng troh a kơpong klâ krê dêi kong pơlê a ký túc xá Trung tâm An ninh quốc phòng - Hngêi trung Đại học Tây Nguyên.

Gương tơplôu ƀă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định