Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Khu hnê mơhno cheăng hbrâ mơdât pơreăng COVID-19 kong pơlê Dak Lak nếo pơkâ tơdroăng ‘na tŏng kum tơdah xo kuăn pơlê dêi kong pơlê Dak Lak vêh ing mâu kơpong ki ai pơreăng ki ai hiâm mơno rơhêng vâ vêh dêi ngi kong pơlê xua tơdjâk dêi pơreăng kân COVID-19. Mâu ngế ki châ kơjo kum mê cho: Cho khu má 1 cho mâu ngế ki hiăng krâ, vâi hdrêng, vâi kơdrâi dế mơ-êa, vâi kơdrâi ki păn roăng kuăn tơxĭn pá xôp 36 khế, mâu ngế ki lăm khăm, pơlât, mâu ngế ki lăm pôu ngăn dêi nhŏng o, pêi cheăng tá hâi teăm châ vêh, mâu ngế pêi cheăng kơtiê, rơpŏng vâ chê kơtiê, mâu ngế pêi cheăng cho nhŏng o dêi ngế ki ai hnoăng ƀă kăch măng, mâu ngế pêi cheăng dế kâ liăn tŏng kum pơlê pơla rêm khế; Khu má 2 cho mâu ngế pêi cheăng hmâng vâ, mâu ngế pêi cheăng ki hiăng pơtê ôh tá cheăng pêi xếo; Khu má 3 cho hok tro, sinh viên ƀă mâu ngế ki ê.

 

500 ngế kuăn pơlê ing kơpong ai pơreăng kô châ tơdah vêh tung măng tĭng la ngiâ

 

Tiô tối hdrối, rôh tơdah kuăn pơlê ki apoăng pêi pro tơdrêng tung măng tĭng la ngiâ ƀă dâng 500 ngế. Khu ngăn pơkeăng ƀă khăm pơlât kong pơlê Dak Lak ăm ‘nâi, vâ tơdroăng ki tơdah xo kuăn pơlê vêh a kong pơlê châ rak tơniăn ‘na hbrâ mơdât pơreăng, hnoăng cheăng kô châ pêi pro kơtăng.

Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định