Tăng ngăn hâi: 23/7/2021

 

 

VOV4.Sêdang - Châu Phi kô pơxiâm châ xo 400 rơtuh klŏng vaccine hbrâ mơdât COVID-19 Johnson & Johnson ki apoăng a măng tĭng la ngiâ. Tiô pôa Strive Masiyiwa, kăn teăng mâ dêi Khu tơrŭm châu Phi ‘na COVID-19, vaccine Johnson & Johnson kô châ xúa vâ pâk ăm tơdế tung kơxô̆ dâng 800 rơtuh ngế ki kal châ pâk hbrâ mơdât COVID-19 a kơpong kố. Troh nôkố, nếo bu ai dâng 60 rơtuh klŏng châ xúa tung tâi tâng pơ’leăng mâ mơngế ai 1 rơtal 300 rơtuh ngế a 5 kơpong mê cho 55 to kong têa.

Pôa Masiyiwa xuân ăm’nâi, tơdroăng kum COVAX dêi Khu lâp kong têa ƀă mâu tơdroăng ki tŏng kum sap ing mâu kong têa ki ki mơnhông tơtêk môi tiah Mih xuân kum vaccine hbrâ mơdât COVID-19 ăm châu Phi.

Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định